Datum: 14.08.2012

Vložil: Petra

Titulek: Oznámení o přerušení dodávek vody- Vodovody a kanalizace Přerov a.s

Dobrý den,
oznamujeme Vám, že z důvodu provádění stavby " Rekonstrukce vystrojení
vodojemu Polkovice " bude dne 29.8.2012 od 22,00 do 06,00 hodin přerušena
dodávka pitné vody pro Skupinový vodovod Kojetín. Žádáme odběratele, aby na
tento den dostatečně předzásobili pitnou vodou.

V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností
pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto neodezní je nutno tuto závadu nahlásit
na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s., telefon 800 167 427, 581
202 094 a nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba
provozu vodovodů provede odkalení vodovodních řadů.

Prosím o vyhlášení tohoto oznámení místním rozhlasem.

S pozdravem

Pavel Jeřábek
Vedoucí provozu vodovodů
Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Šířava 483/21, Přerov I. - Město, 750 02

Přidat nový příspěvek