Datum: 10.09.2012

Vložil: Další odstávka pitné vody-19.9.22-6.00h

Titulek: Petra u

Dobrý den,přeposílám důležité informace!
Oznamujeme Vám, že z důvodu provádění stavby " Rekonstrukce vystrojení
vodojemu Polkovice " bude přerušena dodávka pitné vody :

* dne 19.9 . od 22,00 a 20.9.2012 do 06,00 hodin - se odstaví přívodní
řad
( starý ) pro město Kojetín, Uhřičice a Obědkovice. Zásobení města Kojetína,
Měrovic nad Hanou, Vrchoslavic, Stříbrnic, Vitčic, Křenovic, Popůvek a
Koválovic bude zajištěno z VDJ Polkovic novým zásobním řadem.
* dne 20.9. od 22,00 a 21.9.2012 do 06,00 hodin - se přeruší dodávka
pitné
vody pro město Tovačov, Polkovice, Lobodice, Tvorovice a Hruška.

Žádáme odběratele, aby se na tyto dny dostatečně předzásobili pitnou vodou.
Dále upozorňujeme, že v souvislosti s těmito pracemi může dojít k poklesu
tlaku ve vodovodním potrubí, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné
vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu
nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167
427, 581 202 094 a nebo e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba
provozu vodovodů provede odkalení vodovodních řadů.

Žádám pracovníky OÚ o vyhlášení tohoto oznámení místním rozhlasem v obcích
Uhřičice, Obědkovice, Polkovice, Lobodice, Tovačov, Tvorovice a Hruška.

S pozdravem

Pavel Jeřábek
Vedoucí provozu vodovodů
Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Šířava 483/21, Přerov I. - Město, 750 02

Tel: +420 581 292 132
Mob: +420 602 796 845
email: jerabek@vakpr.cz

Přidat nový příspěvek