Obecná škola

První zmínky o místní škole pocházejí z roku 1885.Před tímto obdobím chodily místní děti do školy ve Zlobicích.

Hned první rok měla škola 59 žáků,roku 1908 to bylo již 75 a roku 1927 to bylo 46 dětí.

Prvním učitelem byl pan Josef Hájek,který založil místní knihovnu a pamětní knihu.Krátce zde působil znamenitý archeolog Antoním Telička,jehož sbírky tvoří část Přerovského muzea.

.

Místní škola v roce 1942.

Ke škole patřil i rodinný dům ve kterém bydlel učitel a ředitel v jedné osobě takzvaný pan "řídící" se svojí rodinou.Za dobu od založení školy se ve vedení školy vystřídalo několik řídících,které se pokusím upřesnit.Tím posledním byl pan Evžen Olšanský.

Rád na dobu mé docházky do této školy vzpomínám,byla to opravdová škola hrou.Po dokončení úkolů se žáček odebral do velké skříně na konci učebny a z ní si vzal ke hře některou z hraček,aby se zabavil a nerušil ostatní žáky v dokončení svých úkolů.Byla to jednotřídka takže v učebně bylo několik ročníků najednou,což si již nedokáže nikdo z mladších představit.

 

....

Aktuální podoba budovy,která slouží v současné době jako obchod a hospoda.                

 

Součaná podoba domu pana řídícího.