Sbor dobrovolných hasičů

 

V naší obci není příliš mnoho těch,kteří by se nezapojili do činnosti hasičů.Na této stránce bych se rád věnoval historii dnes již bohužel zanikllého Sboru dobrovolných hasičů.

Hasičský dobrovolný sbor, byl v naší obci založen dne 27.července 1913.O jeho vznik se zasloužili tito zakládající členové.

Předseda sboru........Tomáš Svozil,nájemník velkostatku

Náčelník sboru..........Vilém Muller,starosta obce,rolník

Podnáčelníci sboru....Augustin Sázel,rolník

                               Josef Vychodil,obchodník

Do výboru.................Alfons Navrátil,řídící učitel

                                František Šimčík,rolník

                                Augustin Holík,tesař 

Členové....................Večerka Alois-domkař

                                Vymazal Tomáš-kovář

                                Sázel Jan-rolník

                                Chytil Jaroslav-dělník

                                Chytil František-zedník

                                Srbecký Antonín starší

                                Srbecký Rudolf-dělník

                                Šergl Adolf-rolník,

                                Srbecký Antonín ml.-zedník

                                Večerka Alois-dělník

                                Foukal Jan -hostinský

 

C.K.moravské místodržitelství povolilo činnost Dobrovolného hasičského sboru úřední listinou zaslanou

panu Tomáši Svozilovi dne 13.srpna 1913.

Dne 12.července 1914 na 30.valné hromadě spojené se sjezdem hasičským v Oplocanech,bylo oznámeno přijetí nového sboru

z Koválovic u Kojetína do Hasičské župní jednoty střední Moravy č.III,která byla založena v roce 1885.

Myšlenka na založení hasičského sboru vznikla v roce 1912 a hlavně se o to zasloužili zakládající členové pan Tomáš Svozil,Vilém Muller,

a Antonín Srbecký ,kteří s dalšími občany učinili první kroky a zvolili zařizující výbor.Dne 8 srpna 1912 došla zpráva od inspektoriátu panství v Kojetíně že kněžna Metternich-Sandor povolila, aby zdejšímu zařizujícímu výboru byla vyplacena částka 150 K na pořízení stříkačky a výzbroje.Přispěl i majitel cukrovaru v Kojetíně pan Otto Redlich a to 100 K a obecní výbor částkou 700 K.

Dne 27.července 1913 byl do Koválovic pozván prví tajemník a velitel třetí župy hasičské pan Josef Jančík z Kojetína,aby "přednesl o zdatnosti a činnosti hasičstva a dobrovolný sbor hasičský ve zdejší obci ve skutek uvedl".Byl zvolen výše uvedený výbor a přijaty stanovy.Konala se pravidelná cvičení,schůze a o činnosti byl veden zápis do knih.

Velitel  Hasičské župní jednoty střední Moravy č.3 pan Josef Jančík