Kovalovické hody

Vždy jsem si říkal,jak vznikla tradice našich hodů,co vedlo k tomu že právě první srpnový víkend tyto oslavy v naší obci probíhají.

Za vznikem této tradice je patron naší obce svatý František.Svatý František je také spjat s přídomkem z Porcuinkule.A tady se dostávám konečně k tomu odkud se vzalo srpnové datum.

Porcinkule (také porciunkule) je tradiční pouť konaná první srpnový víkend v některých českých městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem. V náboženském významu je porcinkule výroční církevní slavnost konaná 2. srpna ve františkánských (a kapucínských) kostelech, spojená s udílením tzv. plnomocných odpustků a doprovázená lidovou poutí. Slovo porcinkule je také zlidovělým názvem pro svátek Panny Marie Andělské slavený 2. srpna.

Název je zkomolením italského místního jména Porzioncula, Porziuncola či latinsky Portiuncula (údělíček, podílek, malý pozemek). Jde o kapličku v Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské (Santa Maria degli Angeli). Je považována za kolébku františkánského řádu. Jeho zakladatel, sv. František z Assisi, kostelík získal pro svou řeholi, založil zde společně se svatou Klárou řád klarisek a zde také v roce 1226 zemřel. Podle legendy obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků. Papež Sixtus IV. je rozšířil na všechny kostely prvního a druhého řádu sv. Františka, zatím jen pro františkány. V roce 1622 bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali tyto kostely v určené dny. Později téhož roku rozšířil Řehoř privilegium i na všechny kapucínské kostely. Pozdější papežové je rozšířili na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu.

Kaple V Assisi ,kde zemřel sv.František.

Při příjezdu do naší obce stojí kříž věnovaný sv.Františkovi.Původně na tomto místě stála socha ,která byla poničena vandalem.Pokud se mi podaří získat její fotografii rád se s vámi o ni podělím.

Při vstupu do místního lesa je umístěn obrázek věnovaný sv.Františkovi,který vznikl na přání manželů Plesníkových a nakreslil jej místní rodák pan Chytil.