Tak jde čas

Inspiraci k této stránce jsem našel v pohlednici Koválovic u Kojetína zaslanou 3.7.1942 panu Augustinu Klechovi do Hamburgu ,kde byl za druhé světové války  nasazen v lágru (pracovním táboře).Je zajímavé srovnat tehdejší na pohlednici zachycené místa z dnešním pohledem.

Pokusím se s pomocí pamětníků najít v soukromých pokladech co nejvíce fotografií a  faktů o naší vesnici.

Pohlednice z roku 1942

Současná podoba stejných záběrů.

 

 

VĚTRNÝ MLÝN

Díky ochotě pana  Josefa Bibra z Kojetína, se mi podařilo získat fotografii větrného mlýna ,který stával již od 18 století v naší obci.

Jednalo se o větrný mlýn tzv.beraního typu celodřevěné konstrukce,který stával Na větřáku u čp. 1, 41, 58 těsně sv. za obcí, na svahu kóty 277 trať Čtvrtky, pč. 282.

První zmínka v souvislosti s prodejem mlýna pochází z roku 1792.Mlýn několikrát ve své historii vyhořel a to roku 1893,1905 a naposledy r.1924,kdy již nebyl obnoven a bohužel navždy zmizel z očí i povědomí místních lidí.

Jedinou památkou se tak stává tato fotografie pořízená roku 1900.

 

Za dobu své existence se vystřídalo několik majitelů tohoto skvostu a to pan Ondřej Kapounek, 1870 pan Fabián Žurek, 1903 pan Josef Pospíšil,  1906 pan Fabián Žurek, 1908 paní Cecilie Žurková, 1917 pan Jan Pavlík, 1918 paní Josefa Dědková, 1919 paní Marie Mikliková.

Fotografie tohoto mlýnu je součástí úžasné publikace Kojetín na starých pohlednicích vydané při příležitosti 780 let města Kojetína autorů Jiřího Šírka a Josefa Bibra. Pan Josef Bíbr se autorsky podílel i na jiné zajímavosti z na šeho okolí a to Publikace Zaniklé kojetínské seníky spolu s Petrem Jirákem.


 

 

 

OBECNÍ PEČEŤObecní pečeť z roku 1752

Pohled na náves ještě před úpravou cesty a chodníků.

 

 

Každý z rodáků pozná na pohledech budovu bývalé školy,dnes obchodu a hospody a mnoho z nás ještě zažilo jednotřídku, která zde byla až do roku 1974 .

Sám jsem do této školy chodil tři roky a v té době by mne jistě nenapadlo, že se do stejných prostor budu vracet po 35 letech, jen s tím rozdílem, že ne za vzděláním, ale na pivo.

Našel jsem ve starých fotografiích jednu vánoční, kde kupodivu jsem i já, i když v roce 1969, kdy byla pořízena, jsem měl na školu ještě 3 roky čas.K této fotce se ještě vrátím s popisem zůčasněných, to pro ty co neví o koho se jedná.

Od shora:  pan Evžen Olšanský-řídící,paní Olšanská,dcera Yveta

               Zdenek Baroš,Josef Plesník,Julius Harang,Jitka Ježková,Ludmila Plesníková,Eva Sázelová

               Jitka Beranová,Jana Ježková,Josef Vožda,Zdena Jurčíková,Stanislav Plesník,Eva Plesníková,Marta Tomečková,Petr Vymětal,

               Anna Harangová,Naděna Procházková,Dalibor Káňa,Josef Přivřel,Milan Káňa

Děkuji panu Josefu Plesníkovi za pomoc při doplnění chybějících jmen.

 

 Teď ještě něco pro starší pamětníky.

Kultura a ochota pořádat nějakou zábavu v naší obci byla odjakživa. Důkazem je tato fotka ochotnického divadelního spolku, který v naší obci úspěšně účinkoval. Divadelní představení se konaly v hospodě U Drábků, i proto ta opona, na kterou se jistě řada z nás pamatuje.I zde se vrátím s popisem všech na fotce i když musím přiznat, že pár rad budu potřebovat.Na většinu se pamatuji,ale některé tváře jsou pro mne neznámé.